ZAKOŃCZONE KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miejskiej w Woźnikach

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) projektów uchwał Rady

Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miejskiej w Woźnikach

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) projektów uchwał Rady

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Woźniki 2013-2017

KONSULTACJE SPOŁECZNE Poddanie pod konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Woźniki 2013-2017. Na podstawie § 4 pkt 2 Regulaminu konsultacji z organizacja

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Woźniki 2013-2017

KONSULTACJE SPOŁECZNE Poddanie pod konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Woźniki 2013-2017. Na podstawie § 4 pkt 2 Regulaminu konsultacj

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach: w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Woźniki

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ar.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz.1536 z późniejszymi zmianami) projektu uchwały Rad

„Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Woźniki na lata 2012-2030".

Burmistrz Gminy Woźniki stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Woźniki na lata 2012-2030”....

Konsultacje społeczne projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty - RZGW w Poznaniu

Szanowni Państwo! Uprzejmie przypominam o trwających w okresie od 07.09.2012 r. do 06.11.2012 r. konsultacjach społecznych projektu Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty - dokumentu zawierającego propozycje szczegółowy

Społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Woźniki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu opracowanej zgodnie z Kodeksem wyborczym z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz przepisów wprowadzających ustawę – Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm).

Burmistrz Woźnik przeprowadza w dniach: od 26.09.2012 do 03.10.2012 społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Woźniki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu opracowanej zgodnie z Kodeksem wyborczym z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn....

Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::