Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Komunikaty zobacz archiwum »

INFORMACJA dot. RODO

 


 


Administratorem danych osobowych w stosunku do danych osobowych przekazywanych podczas każdorazowego kontaktu z Urzędem Miejskim  Woźnikach jest Urząd Miejski z siedzibą w Woźnikach przy ul.  Rynek 11, 42-289 Woźniki.


Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Woźnikach jest Pani Daria Nowaczyk-Biegisz, e-mail:  urzad@wozniki.pl


Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością Urzędu Miejskiego w Woźnikach wynikającą z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Odbiorcą danych osobowych będzie Urząd Miejski w Woźnikach, podmioty udzielające wsparcia Urzędowi Miejskiemu w Woźnikach na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny w ramach  obowiązujących przepisów prawa. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie papierowej. Podanie danych jest dobrowolne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 maja 2018 13:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 275
24 maja 2018 13:36 Daria Nowaczyk - Biegisz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 maja 2018 13:35 Daria Nowaczyk - Biegisz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 maja 2018 13:34 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie zdjęcia [rodo.gif] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl