Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Woźniki
https://www.bip.wozniki.pl

Urząd Miejski w Woźnikach informuje, że mieszkańcy korzystający ze zbiorczej kanalizacji sanitarnej otrzymają faktury korygujące za odprowadzane ścieki

Urząd Miejski w Woźnikach informuje, że mieszkańcy korzystający ze zbiorczej kanalizacji sanitarnej otrzymają faktury korygujące za odprowadzane ścieki.


Faktury zostaną wystawione ze względu na powstałą nadpłatę wskutek wprowadzenia nowej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.