Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Komunikaty zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GK.6733.13.2018 z dnia 6.11.2018 r.

Komunikaty

Woźniki, dnia 06.11.2018r. GK.6733.13.2018 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U....

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GK.6733.13.2018 z dnia 6.11.2018 r. »

INFORMACJA W SPRAWIE TARYF ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WOŹNIKI

Komunikaty

INFORMACJA W SPRAWIE TARYF ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WOŹNIKI Urząd Miejski informuje, że wprowadza się taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzone decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki...

czytaj więcej o INFORMACJA W SPRAWIE TARYF ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WOŹNIKI »

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - termin składania formularzy do dnia 31 grudnia 2018 r.

Komunikaty

Urząd Miejski w Woźnikach pragnie podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy Woźniki, którzy zgłosili do gminnej ewidencji, występujący na ich nieruchomościach zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię....

czytaj więcej o Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - termin składania formularzy do dnia 31 grudnia 2018 r. »

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW m-c PAŹDZIERNIK i LISTOPAD 2018

Komunikaty

KOSZE i WORKI Rejon październik listopad 19 22 Pakuły, Huta Karola, Kamieńskie Młyny, Drogobycza, Okrąglik i Niwy, Górale, Czarny Las, Niegolewka, Skrzesówka 23 23 Ligota Woźnicka, Lubsza 24 26 Kamienica,...

czytaj więcej o HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW m-c PAŹDZIERNIK i LISTOPAD 2018 »

Powszechna akcja deratyzacji na terenie Gminy Woźniki

Komunikaty

Zgodnie z § 19 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Woźniki (uchwała nr 209/XXII/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 grudnia 2016 r. - Dz.Urz.Woj. Śląskiego z 2017 r., poz. 40) przeprowadza się powszechną akcję...

czytaj więcej o Powszechna akcja deratyzacji na terenie Gminy Woźniki »

Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników

Komunikaty

Urząd Miejski w Woźnikach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r....

czytaj więcej o Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników »

Realizacja: IDcom.pl