Dzierżawa/Najem

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

 

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                  (Dz. U. z 2018 r. poz 2204 ze zm.) Burmistrz Woźnik  podaje do wiadomości publicznej wykaz niżej wymienionych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej:

 

1/ obręb Dyrdy, k. m.  234-051,  działka nr 262/2 o powierzchni 0.0351 ha, stanowiącej grunt: ŁIV – 0.0351 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr CZ1L/00045435/6 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

Czynsz roczny ustala się w wysokości równej wartości0,1 q/pszenicy, płatny do dnia 31 października każdego roku dzierżawy.Aktualną cenę pszenicy ustala się przyjmując cenę kwintala pszenicy ogłaszaną przez Prezesa GUS w I półroczu danego roku dzierżawy.

W oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami przedmiotowa dzierżawa nastąpi w drodze bezprzetargowejna okres 3 lat, z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

2/ obręb Woźniki, k. m. 1-1 Woźniki Dwór, część działki nr 328/36 o powierzchni 0.0002 ha zapisana w księdze wieczystej CZ1L/00034178/6 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

Czynsz roczny ustala się w wysokości 1 027,00 zł + 23% Vat, płatny do dnia 31 października każdego roku dzierżawy.

W oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz uchwałę Rady Miejskiej w Woźnikach nr 109/X/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 3 lat, przedmiotowa dzierżawa nastąpi w drodze bezprzetargowejna okres 3 lat, z przeznaczeniem pod ustawienie tablicy reklamowej.

                                                                                             

            Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości przez okres 21 dni tj. do dnia 24.12.2019 r. Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta w Woźnikach – pokój nr 13 – tel. 34/ 36-69-921.

 

 

Woźniki, dnia 03.12.2019 r.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Bartos - Referat Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2019 14:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 72
03 grudnia 2019 14:41 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_oddania_w_dzierzawe.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2019 14:41 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany