Dzierżawa/Najem

UCHWAŁA Nr 24/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w Woźnikach

UCHWAŁA  Nr 24/III/2018

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28.12.2018 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w Woźnikach

               

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

 

§ 1.


Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 5 lat działek stanowiących własność Gminy Woźniki, położonych w Woźnikach, oznaczonych numerami:

- 529/31 k.m. 2 Łany Sulów o pow. 0.8218 ha objęta księgą wieczystą nr CZ1L/00043128/7  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublińcu;

- 534/163  k.m. 2 Łany Sulów o pow. 0.3102 ha objęta księgą wieczystą nr CZ1L/00051129/3  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublińcu

627/163 k.m. 2 Łany Sulów o pow. 0.6121 ha objęta księgą wieczystą nr CZ1L/00051129/3  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.

                                                             

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Woźnikach

Anna Michalska

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 stycznia 2019 09:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 221
02 stycznia 2019 09:51 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_24iii2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 stycznia 2019 09:50 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany