Dzierżawa/Najem

UCHWAŁA Nr 288/XXX/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości

UCHWAŁA Nr 288/XXX/2017

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 30 października 2017 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

 

Rada Miejska w Woźnikach

u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1.

 

Wyrazić zgodę na wydzierżawienie na okres 3 lat części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 312/39 k.m. 14 obręb Kamienica o powierzchni 0.0340 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr CZ1L/00041243/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

                                                  

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 listopada 2017 12:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 349
03 listopada 2017 12:58 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_288xxx2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 listopada 2017 12:57 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany