Dzierżawa/Najem

UCHWAŁA Nr 277/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 2 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

UCHWAŁA Nr 277/XXIX/2017

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 2 października 2017 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

                    

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

 

Rada Miejska w Woźnikach

u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1.

 

1. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie:


1) działki o numerze 61, położonej na  karcie mapy  6,  obręb Kamienica, o powierzchni 0,3347 ha, zapisanej w KW  CZ1L/00040202/9   prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu, na okres 3 lat,

2) działki o numerze 62, położonej na  karcie mapy  6,  obręb Kamienica, o powierzchni 0,2641 ha, zapisanej w KW  CZ1L/00040202/9   prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu, na okres 3 lat,

3) działki o numerze 71, położonej na  karcie mapy  6,  obręb Kamienica,     o powierzchni 0,0383 ha, zapisanej w KW  CZ1L/00040202/9   prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu, na okres 3 lat,

4) działki o numerze 72, położonej na  karcie mapy  6,  obręb Kamienica,  o powierzchni 0,0767 ha, zapisanej w KW  CZ1L/00040202/9   prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu, na okres 3 lat,

5) działki o numerze 73, położonej na  karcie mapy  6,  obręb Kamienica, o powierzchni 0,7283 ha, zapisanej w KW  CZ1L/00040202/9   prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu, na okres 3 lat,

6) działki o numerze 74, położonej na  karcie mapy  6,  obręb Kamienica, o powierzchni 0,2752 ha, zapisanej w KW  CZ1L/00040202/9   prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu, na okres 3 lat,

7) działki o numerze 133/70, położonej na  karcie mapy  6,  obręb Kamienica, o powierzchni 0,1373 ha, zapisanej w KW  CZ1L/00040202/9   prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu, na okres 3 lat,

8) działki o numerze 176/69, położonej na  karcie mapy  6,  obręb Kamienica, o powierzchni 0,3542 ha, zapisanej w KW  CZ1L/00040202/9   prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu, na okres 3 lat.

 

 § 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

                                                  

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2017 10:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 354
05 października 2017 10:51 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_277xxix2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 października 2017 10:51 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany