Dzierżawa/Najem

UCHWAŁA Nr 222/XXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10.02.2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

UCHWAŁA Nr 222/XXIII/2017

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 10.02.2017 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

 

uchwala

 

 

1. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie części działki nr 292/9 obręb Woźniki k.m.1-1 Woźniki Dwór o powierzchni 8 m2 zapisanej w KW CZ1L/00036461/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu

oraz 6 m 2 powierzchni budynku na okres 10 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

 

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lutego 2017 13:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 460
15 lutego 2017 13:48 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_222xxiii2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lutego 2017 13:48 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany