Dzierżawa/Najem

UCHWAŁA Nr 184/XX/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu

UCHWAŁA  Nr 184/XX/2016

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 29 września 2016 r.

  

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu

               

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w zw. z art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)

 

Rada Miejska w Woźnikach

 u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1.


Wyraża się zgodę na wydzierżawienie części działki nr 328/36 k. m. 1-1 Woźniki Dwór obręb Woźniki o powierzchni 2 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr CZ1L/00034178/6 Sądu Rejonowego w Lublińcu na okres 3 lat.    

                                                               

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2016 14:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 500
05 października 2016 14:12 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_184xx2016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 października 2016 14:12 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany