Dzierżawa/Najem

UCHWAŁA Nr 183/XX/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu

UCHWAŁA  Nr 183/XX/2016

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 29 września 2016 r.

 

 

w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu

 

               

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)

 

Rada Miejska w Woźnikach

uchwala, co następuje:

 

§ 1.


1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Woźniki, oznaczonych jako:


a) część działki nr 641/162 o powierzchni 0.0015 ha położonej na karcie mapy 12A obręb Woźniki zapisanej w księdze wieczystej  nr CZ1L/00038435/4 Sądu Rejonowego w Lublińcu na okres 10 lat;


b) część działki nr 641/162 o powierzchni 0.0015 ha położonej na karcie mapy 12A obręb Woźniki zapisanej w księdze wieczystej nr CZ1L/00038435/4 Sądu Rejonowego w Lublińcu na okres 10 lat;


c) część działki nr 638/161 o powierzchni 0.0015 ha położonej na karcie mapy 12A obręb Woźniki zapisanej w księdze wieczystej nr CZ1L/00038435/4 Sądu Rejonowego w Lublińcu na okres 10 lat.

                                                                     


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

       


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2016 14:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 508
05 października 2016 14:12 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_183xx2016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 października 2016 14:11 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany