Dzierżawa/Najem

UCHWAŁA Nr 153/XVII/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu

UCHWAŁA  Nr 153/XVII/2016

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 24 maja 2016 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu

               

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a„ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

 

Rada Miejska w Woźnikach

 u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1.


Wyraża się zgodę na wydzierżawienie części działki nr 22/17 sekcja 521.232.244 obręb Dyrdy o powierzchni 1.0000 ha, zapisanej w księdze wieczystej  nr CZ1L/00002802/7 Sądu Rejonowego w Lublińcu na okres 10 lat.                        

                                                                    

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 maja 2016 14:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 422
31 maja 2016 14:38 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_153xvii2016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 maja 2016 14:37 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany