Dzierżawa/Najem

UCHWAŁA Nr 90/X/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 15.09.2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

 UCHWAŁA  Nr 90/X/2015

  Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 15.09.2015 r.

 

w sprawie:  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości .

 

                  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.  zm.), w związku z art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2014 r., poz.518 z późn. zm.) , Rada Miejska w Woźnikach

 

 u c h w a l a

 

§1. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie na okres 14 lat  nieruchomości stanowiących własność Gminy Woźniki położonych:

1. w Psarach przy ul. Lompy wpisanej w księdze wieczystej KW 37854 Prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 272/75 o pow. 0.0940 ha K.M. 4 Psary, 273/74 o pow. 0,0310 ha K.M. 4 Psary - ujęcie wody w Psarach,

2. w Pakułach przy ul. Ogrodowej wpisanej w księdze wieczystej KW CZ1L/00038075/2 Prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 621/67 o pow. 0,1069 ha K.M. 1LW – ujęcie wody w Pakułach,

3. w Woźnikach przy ul. Rolniczej wpisanej w księdze wieczystej KW CZ1L/00005761/8 Prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 666/79 o pow. 0,2550 ha K.M. 11 – ujęcie wody w Woźnikach, w Woźnikach

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2015 09:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 614
23 września 2015 09:26 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_90x2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 września 2015 09:25 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany