Dzierżawa/Najem

UCHWAŁA Nr 72/VIII/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu

UCHWAŁA  Nr 72/VIII/2015

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 25 czerwca 2015 r.

 

w sprawie:    wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu

 

                  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zmianami), w związku z art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2014 r., poz.518 ze zmianami) , Rada Miejska w Woźnikach

 

u c h w a l a

 

§1.Wyrazić zgodę na wydzierżawienie na okres 10 lat  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Woźniki oznaczonej jako część działki  nr  196/1 o powierzchni 1.2000 ha   k.m.223.19 obręb Czarny Las zapisanej w KW CZ1L/00041715/5 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

 

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2015 14:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 640
01 lipca 2015 14:07 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_72viii2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 lipca 2015 14:07 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany