Dzierżawa/Najem

UCHWAŁA Nr 71/VIII/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu

UCHWAŁA  Nr 71/VIII/2015

 Rady Miejskiej w Woźnikach

 z dnia 25 czerwca 2015 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu

 

 

                  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zmianami), w związku z art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2014 r., poz.518 ze zmianami) , Rada Miejska w Woźnikach

 

u c h w a l a

 

§1. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie na okres 10 lat  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Woźniki oznaczonej jako część działki  nr  194/2 k.m.223.19 o powierzchni 1.5000 ha  obręb Czarny Las zapisanej w KW CZ1L/00025839/2 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

 

 

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

 

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

 Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2015 14:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 523
01 lipca 2015 14:05 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_71viii2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 lipca 2015 14:05 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany