Dzierżawa/Najem

UCHWAŁA Nr 43/VI/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 26.03.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu

UCHWAŁA  Nr 43/VI/2015

Rady Miejskiej w Woźnikach

 z dnia 26.03.2015 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu

               

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a„ ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) Rada Miejska w Woźnikach

 

 

 u c h w a l a

 

§ 1. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie działki nr 947/108 k.m. 11 obręb Woźniki  o powierzchni 0.0359 ha, zapisanej w KW Nr CZ1L/00035881/4 SR w Lublińcu na okres 10 lat. 

                                                                                            

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

      

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 kwietnia 2015 11:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 543
02 kwietnia 2015 11:41 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_43vi2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 kwietnia 2015 11:40 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany