Dzierżawa/Najem

UCHWAŁA Nr 23/IV/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22.01.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu

UCHWAŁA Nr 23/IV/2015

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 22.01.2015 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a„ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) Rada Miejska w Woźnikach

 

u c h w a l a

 

§ 1. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie działki nr 194/1 sekcja 521.223.19 obręb Czarny Las o powierzchni 4.0041 ha, zapisanej w KW Nr 10462 SR w Lublińcu na okres 10 lat.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2015 13:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 494
29 stycznia 2015 13:57 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_23iv2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 stycznia 2015 13:56 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany