Dzierżawa/Najem

UCHWAŁA Nr 11/II/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 12.12.2014 r. w sprawie zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

UCHWAŁA  Nr 11/II/2014

Rady Miejskiej w Woźnikach

 z dnia 12.12.2014 r.

 

w sprawie zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

               

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a„ ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) Rada Miejska w Woźnikach

 

 

 u c h w a l a

 

§ 1. Zaakceptować do dzierżawy nieruchomości stanowiące własność Gminy Woźniki oznaczone nr działek 87, 88, 89, 97 k. m. 4-5 oraz nr 138A k. m. 4-6 obręb Lubsza o łącznej powierzchni 9.2686 ha, zapisanych w KW CZ1L/00052445/1 i KW CZ1L/00037328/4 Sądu Rejonowego w Lublińcu. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

       

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2014 14:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 533
18 grudnia 2014 14:17 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_11ii2014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2014 14:17 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany