Dzierżawa/Najem

UCHWAŁA Nr 464/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 października 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu

UCHWAŁA  Nr 464/XXXVI/2014

Rady Miejskiej w Woźnikach

 z dnia13 października 2014 r.

 

w sprawie:  wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu.

               

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a„ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ) Rada Miejska w Woźnikach

 

 

 u c h w a l a

 

§ 1. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie części działki nr 641/162 o powierzchni  0.0030 ha, obręb Woźniki, k.m. 12 A zapisanej w KW CZ1L/00038435/4  Sądu Rejonowego w Lublińcu  na okres 10 lat.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

       

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 października 2014 13:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 501
16 października 2014 13:44 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_464xxxvi2014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 października 2014 13:44 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany