Dzierżawa/Najem

UCHWAŁA Nr 461/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 października 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu.

UCHWAŁA  Nr 461/XXXVI/2014

Rady Miejskiej w Woźnikach

 z dnia 13 października 2014 r.

 

w sprawie:  wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu.

               

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a„ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ) Rada Miejska w Woźnikach

 

 

 u c h w a l a

 

§ 1. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie działki nr 626 o powierzchni 0.1341 ha, obręb Ligota Woźnicka,  k.m. 241.074 zapisanej w KW CZ1L/00038385/8 SR w Lublińcu na okres 10 lat.                                                                                            

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

       

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 października 2014 13:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 474
16 października 2014 13:20 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_461xxxvi2014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 października 2014 13:19 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany