Dzierżawa/Najem

UCHWAŁA Nr 357/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego.

UCHWAŁA  Nr 357/XXIX/2013

 

 

 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 25 listopada 2013r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia  gminnego.

                    

 

                  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn.zm.), w związku z art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  ( j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), 

Rada Miejska w Woźnikach 

 

u c h w a l a

 

 

§1. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie  na okres 10 lat części działki nr 337

      k.m.16 obręb Kamienica o powierzchni 0.0026 ha zapisanej

      w KW 42297 SR  w Lublińcu .     

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Matyl

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2013 09:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 471
03 grudnia 2013 09:46 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_357xxix2013.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2013 09:46 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany