Dzierżawa/Najem

UCHWAŁA Nr 248/XXI/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28.12.2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na okres 10 lat.

UCHWAŁA  Nr 248/XXI/2012

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28.12.2012 r.

 

w sprawie:    wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na okres 10 lat.

 

                  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(j.t.z 2001 r. Dz.U.Nr 142,poz.1591 ze zmianami), art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zmianami) , Rada Miejska w Woźnikach

 

 

  u c h w a l a

 

§1.Wyrazić zgodę na wydzierżawienie na okres 10 lat  nieruchomości stanowiącej

     własność Gminy Woźniki  położonej w Lubszy oznaczonej jako działka nr      

     694/40 o powierzchni 1.3647 ha  i działka nr  39 o powierzchni 0.1920 ha  k.m.1  

     obręb Lubsza  zapisane w KW CZ1L/00047537/5 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

 

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

Irena Matyl

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2013 13:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 656
08 stycznia 2013 13:47 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_248.pdf] do dokumentu.
08 stycznia 2013 13:47 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany