Dzierżawa/Najem

UCHWAŁA Nr 138/XIII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na okres kolejnych 3 lat w trybie bezprzetargowym.

UCHWAŁA  Nr 138/XIII/2012

 

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 21 lutego 2012 r.

 

w sprawie:   wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na okres kolejnych

                    3 lat w trybie bezprzetargowym.

 

                     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ze zmianami), w związku z art.13 ust.1, art.37 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.( Dz. U. Nr 102, poz.651 z 2010r.ze zmianami) Rada Miejska w Woźnikach

 

 

u c h w a l a

 

 

 

§ 1. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie działki nr 194/1, sekcja: 521.223.19 obręb Czarny Las zapisanej w KW CZ1L/00010462/0 Sądu Rejonowego w Lublińcu na okres kolejnych 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

       

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

Irena Matyl

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 marca 2012 14:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 561
02 marca 2012 14:48 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_138.pdf] do dokumentu.
02 marca 2012 14:47 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany