Dzierżawa/Najem

UCHWAŁA Nr 70/VII/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym .

 

UCHWAŁA  Nr 70/VII/2011

 

 

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 czerwca 2011r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na okres 10 lat   

                  w trybie bezprzetargowym .

                    

 

                  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), w związku z art.13 ust.1, art.37 ust.4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), Rada Miejska w Woźnikach

 

 

u c h w a l a

 

 

1. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie części działki nr 285/73 obręb Woźniki, k.m.12 B o powierzchni 0.0026 ha zapisanej w KW CZ1L/00012254/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu na okres 10 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym.

 

2.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

3.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 Irena Matyl

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lipca 2011 15:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 539
13 lipca 2011 15:07 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_70.pdf] do dokumentu.
13 lipca 2011 15:07 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany