Dzierżawa/Najem

UCHWAŁA Nr 32/V/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 marca 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie gruntu w dzierżawę w drodze przetargu.

 

UCHWAŁA  Nr 32/V/2011

 

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia  18 marca 2011r.

 

w sprawie:   wyrażenia zgody na oddanie gruntu w dzierżawę w drodze  przetargu.                                                                 

 

                     Na podstawie art.37 ust.1 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.( Dz. U. Nr 102, poz.651 z 2010r. z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Woźnikach

 

 

 u c h w a l a

 

 

 

§ 1. Wyrazić zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu na okres ośmiu lat

       następujących nieruchomości:

-         działka nr 27  sekcja: 521.232.244 obręb Dyrdy o powierzchni 1.5560 ha

zapisanej w KW 32984 SR w Lublińcu,

-         działka  nr 103/46 k.m.2 obręb Piasek o powierzchni 1.7250 ha zapisanej

     w KW 38824 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

       

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 Irena Matyl

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 marca 2011 10:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 610
29 marca 2011 10:09 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_32.pdf] do dokumentu.
29 marca 2011 10:05 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
29 marca 2011 10:05 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany