Zbycie/Sprzedaż

UCHWAŁA Nr 276/XXVIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23.08.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 UCHWAŁA  Nr 276/XXVIII/2017

Rady Miejskiej w Woźnikach

 z dnia 23.08.2017 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

               

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) Rada Miejska w Woźnikach

 

u c h w a l a, c o  n a s t ę p u j e :

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Woźniki oznaczonej numerem działki 764/87,  k. m. 3, obręb Lubsza, o  powierzchni 0,4600 ha zapisanej w KW CZ1L/00037328/4  Sądu Rejonowego w Lublińcu.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

                                                              § 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 sierpnia 2017 10:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 396
29 sierpnia 2017 10:58 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_276xxviii2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2017 10:58 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany