Zbycie/Sprzedaż

GRUNTY NA SPRZEDAŻ

GRUNTY NA SPRZEDAŻ

 

 • działka nr 764/87, k. m. 3, obręb Lubsza, o powierzchni: 0,4600 ha z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rolnicze – R,

 • działka nr 575/1, k. m. 241-03, obręb Ligota Woźnicka, o powierzchni: 0,4648 ha z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rolnicze– R, 

 • działka nr 16/6, k. m. 241-04, obręb Czarny Las, o powierzchni: 11,8783 ha część działki z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny MN - zabudowa mieszkalna jednorodzinna, pozostała część działki: ZL – teren lasów – lasy ochronne oraz KDL – teren drogi publicznej klasy lokalnej

 

Woźniki - Dyrdy


 • działka nr 22/6, k. m. 232-244, obręb Dyrdy, o powierzchni: 0,1202 ha z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną – MN,

 • działka nr 22/7, k. m. 232-244, obręb Dyrdy, o powierzchni: 0,0967 ha z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną – MN,

 

 

Woźniki, ul. Młyńska

 

 

 • działka nr 584/42, k. m. 2, obręb Woźniki, o powierzchni: 0,0895 ha z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną – MN,

   

   

Woźniki PGR

 

 • działka nr 313/36, k. m. 1-1 Woźniki Dwór, obręb Woźniki, o powierzchni: 2,1865 ha z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny pod usługi, handel, rzemiosło, bazy, tereny produkcyjne, składowe, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, tereny zieleni urządzonej, w strefie konserwatorskiej K1,

 

 

 

Szczegółowe można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Woźnikach – pokój nr 13 – tel. 34 366-99-21.

Zdjęcia

działka 764.87
działka 575.1
działka 16.6
Woźniki-Dyrdy
Woźniki, ul. Młyńska
działka 313.36 - Woźniki PGR

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 czerwca 2017 09:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 2864
02 marca 2018 10:03 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 czerwca 2017 09:44 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [313_36_wozniki_pgr.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 czerwca 2017 09:44 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [wozniki_mlynska.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany