Zbycie/Sprzedaż

UCHWAŁA Nr 255/XXVI/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do zbycia

UCHWAŁA  Nr 255/XXVI/2017

Rady Miejskiej w Woźnikach

 z dnia 18.05.2017 r.

 

w sprawie zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do zbycia

               

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a„ ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Rada Miejska w Woźnikach

 

 

 u c h w a l a

 

§ 1. Zaakceptować do zbycia nieruchomości stanowiące własność Gminy Woźniki oznaczone numerami działek:

 • 22/6, k. m. 232-244, obręb Dyrdy o  powierzchni 0,1202 ha, zapisanej w KW CZ1L/00002802/7  Sądu Rejonowego w Lublińcu,

 • 22/7, k. m. 232-244, obręb Dyrdy o  powierzchni 0,0967 ha, zapisanej w KW CZ1L/00002802/7  Sądu Rejonowego w Lublińcu.

 • 22/8, k. m. 232-244, obręb Dyrdy o  powierzchni 0,0040 ha, zapisanej w KW CZ1L/00002802/7  Sądu Rejonowego w Lublińcu,

 • 22/12, k. m. 232-244, obręb Dyrdy o  powierzchni 0,0030 ha, zapisanej w KW CZ1L/00002802/7  Sądu Rejonowego w Lublińcu

 • 22/13, k. m. 232-244, obręb Dyrdy o  powierzchni 0,1011 ha, zapisanej w KW CZ1L/00002802/7  Sądu Rejonowego w Lublińcu.

 • 22/14, k. m. 232-244, obręb Dyrdy o  powierzchni 0,0594 ha, zapisanej w KW CZ1L/00002802/7  Sądu Rejonowego w Lublińcu.

 •  22/15, k. m. 232-244, obręb Dyrdy o  powierzchni 0,0739 ha, zapisanej w KW CZ1L/00002802/7  Sądu Rejonowego w Lublińcu.

                                                                                        

   

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

       


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/


U C H W A Ł A  Nr  260/XXVII/2017

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia  29 czerwca 2017 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXVI/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do zbycia

                  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

 

Rada Miejska w Woźnikach

uchwala, co następuje:

 

§ 1.


Zmienia się Uchwałę Nr 255/XXVI/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do zbycia w ten sposób, że w § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„Zaakceptować do zbycia nieruchomości stanowiące własność Gminy Woźniki oznaczone numerami działek:

 • 22/6, k. m. 232-244, obręb Dyrdy o  powierzchni 0,1202 ha, zapisanej w KW CZ1L/00002802/7  Sądu Rejonowego w Lublińcu,

 • 22/7, k. m. 232-244, obręb Dyrdy o  powierzchni 0,0967 ha, zapisanej w KW CZ1L/00002802/7  Sądu Rejonowego w Lublińcu,

 • 22/8, k. m. 232-244, obręb Dyrdy o  powierzchni 0,0040 ha, zapisanej w KW CZ1L/00041252/1  Sądu Rejonowego w Lublińcu,

 • 22/12, k. m. 232-244, obręb Dyrdy o  powierzchni 0,0030 ha, zapisanej w KW CZ1L/00041252/1  Sądu Rejonowego w Lublińcu,                                        

 • 22/13, k. m. 232-244, obręb Dyrdy o  powierzchni 0,1011 ha, zapisanej w KW CZ1L/00002802/7  Sądu Rejonowego w Lublińcu,                                                                 

 • 22/14, k. m. 232-244, obręb Dyrdy o  powierzchni 0,0594 ha, zapisanej w KW CZ1L/00002802/7  Sądu Rejonowego w Lublińcu,                 

 • 22/15, k. m. 232-244, obręb Dyrdy o  powierzchni 0,0739 ha, zapisanej w KW CZ1L/00002802/7  Sądu Rejonowego w Lublińcu.”   

   


§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 12:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 461
05 lipca 2017 13:41 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_260xxvii2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 lipca 2017 13:41 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2017 12:53 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_255xxvi2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany