Zbycie/Sprzedaż

UCHWAŁA Nr 395/XXXII/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do zbycia

UCHWAŁA  Nr  395/XXXII/2014

  

 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 31 marca 2014 r.

 

w sprawie:    zaakceptowania  nieruchomości przeznaczonej  do zbycia .

 

                  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn.zm.)

Rada Miejska w Woźnikach

 u c h w a l a

 

1.Zaakceptować do zbycia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Woźniki oznaczoną k.m.1-1 Woźniki Dwór,  działka nr 333/14 obręb  Woźniki o powierzchni 0.0753 ha zapisana w KW CZ1L/00041242/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

   

2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Matyl

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2014 13:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 581
08 kwietnia 2014 13:11 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_395xxxii2014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 kwietnia 2014 13:11 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany