Zbycie/Sprzedaż

UCHWAŁA Nr 394/XXXII/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do zbycia .

UCHWAŁA  Nr 394/XXXII/2014

 

 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 31 marca 2014 r.

 

w sprawie:    zaakceptowania  nieruchomości przeznaczonej do zbycia .

 

                  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn.zm.)

Rada Miejska w Woźnikach

 

 u c h w a l a

 

 

§1. Zaakceptować do zbycia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Woźniki oznaczoną k.m.4-4,  działka nr 155/41 obręb  Lubsza o powierzchni 0.4090 ha zapisana w KW CZ1L/00037328/4 Sądu Rejonowego  w Lublińcu.

   

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Matyl

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2014 12:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 448
08 kwietnia 2014 12:55 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 kwietnia 2014 12:54 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_394xxxii2014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 kwietnia 2014 12:54 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany