Zbycie/Sprzedaż

UCHWAŁA Nr 383/XXXI/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do zbycia

UCHWAŁA  Nr 383/XXXI/2014

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 31 stycznia 2014 r.

 

w sprawie:    zaakceptowania  nieruchomości przeznaczonej do zbycia .

 

                  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn.zm.)

Rada Miejska w Woźnikach

 

 u c h w a l a

 

1. Zaakceptować do zbycia nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Gminy Woźniki oznaczoną k.m.1-1 Woźniki Dwór działka nr 313/36 o powierzchni 2.1865 ha zapisana w KW CZ1L/00045787/8 Sądu Rejonowego  w Lublińcu.

   

2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Matyl

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2014 10:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 611
07 lutego 2014 10:47 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_383xxxi2014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lutego 2014 10:47 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany