Zbycie/Sprzedaż

UCHWAŁA Nr 320/XXV/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie: zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

UCHWAŁA Nr 320/XXV/2013

 

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 czerwca 2013 r.

 

w sprawie : zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

Rada Miejska w Woźnikach

 

u c h w a l a

 

 

1. Zaakceptować do zbycia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Woźniki oznaczoną: k.m.223.24 obręb Czarny Las , działka nr 25/2 o powierzchni 1.7749 ha, zapisaną w KW CZ1L/00054812/9 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

 

 

2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

 

3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Matyl

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2013 12:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 589
16 lipca 2013 12:06 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_320xxv2013.pdf] do dokumentu.
16 lipca 2013 12:04 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany