Zbycie/Sprzedaż

UCHWAŁA Nr 227/XIX/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 26.11.2012 r. w sprawie: zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do zbycia

UCHWAŁA  Nr  227/XIX/2012

  

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 26.11.2012 r.

 

w sprawie:    zaakceptowania  nieruchomości przeznaczonej  do zbycia .

 

                  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) , w związku z art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn zm.) ,Rada Miejska w Woźnikach

 

 

 u c h w a l a

 

§1.Zaakceptować do zbycia  nieruchomość stanowiącą własność Gminy Woźniki

   położoną w Kamienicy oznaczoną jako działka nr 25 o powierzchni 0.0842 ha

   k.m.16 obręb Kamienica  zapisana  w KW CZ1L/00054424/2 Sądu Rejonowego

   w Lublińcu.

 

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Matyl

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2012 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 649
29 listopada 2012 14:41 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_227.pdf] do dokumentu.
29 listopada 2012 14:40 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
29 listopada 2012 14:39 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany