Zbycie/Sprzedaż

UCHWAŁA Nr 226/XIX/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 26.11.2012 r. w sprawie: zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 UCHWAŁA  Nr  226/XIX/2012

  

 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 26.11.2012 r.

 

w sprawie:    zaakceptowania  nieruchomości przeznaczonej do zbycia .

 

                  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) , art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) ,Rada Miejska w Woźnikach

 

 

      u c h w a l a

 

§1.Zaakceptować do zbycia  nieruchomość stanowiącą własność Gminy Woźniki

   położoną w Woźnikach oznaczoną jako działka nr 123 o powierzchni 1.8270 ha

   k.m.2 obręb Woźniki  zapisana  w KW CZ1L/00038088/6 Sądu Rejonowego

   w Lublińcu.

 

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Matyl

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2012 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 628
29 listopada 2012 14:38 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_226.pdf] do dokumentu.
29 listopada 2012 14:36 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany