Zbycie/Sprzedaż

UCHWAŁA Nr 165/XV/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27.04.2012 r. w sprawie: zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

UCHWAŁA  Nr 165/XV/2012

 

 

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 27.04.2012 r.

 

 

w sprawie:    zaakceptowania  nieruchomości przeznaczonej

                     do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

 

 

                  Na podstawie pkt 2 ppkt a zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 190/XXIV/93 z dnia 2 marca 1993 roku Rada Miejska w Woźnikach

 

 

 u c h w a l a

 

 

 

1. Zaakceptować do zbycia w drodze przetargu nieruchomość stanowiącą własność Gminy Woźniki położoną w Woźnikach oznaczoną:

- k. m.521.241.03,obręb Ligota Woźnicka ,działka nr 447/2

     o powierzchni 0.4112 ha, zapisaną w KW CZ1L/00041616/1 Sądu

     Rejonowego w Lublińcu.

 

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Matyl

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2012 10:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 774
08 maja 2012 11:00 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_165.pdf] do dokumentu.
08 maja 2012 10:59 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany