Zbycie/Sprzedaż

UCHWAŁA Nr 92/IX/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 3 października 2011 r. w sprawie: zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.

UCHWAŁA Nr 92/IX/2011

 

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 3 października 2011 r.

 

w sprawie: zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.

 

 

Na podstawie pkt 2 ppkt a zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 190/XXIV/93 z dnia 2 marca 1993 roku Rada Miejska w Woźnikach

 

u c h w a l a

 

 

1. Zaakceptować do zbycia w drodze przetargu nieruchomość stanowiącą własność Gminy Woźniki położoną w Psarach oznaczoną:

- k.m.4 , obręb Psary, działka nr 1305/151 o powierzchni 0.0435 ha. zapisana w KW CZ1L/00049325/0 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

 

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 Irena Matyl

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 października 2011 10:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 631
11 października 2011 10:29 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_92.pdf] do dokumentu.
11 października 2011 10:28 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany