Zbycie/Sprzedaż

UCHWAŁA Nr 68/VII/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.

UCHWAŁA  Nr 68/VII/2011

 

 

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 czerwca 2011 r.

 

w sprawie:    zaakceptowania  nieruchomości przeznaczonej

                     do zbycia w drodze przetargu.

 

                 

Na podstawie pkt 2 ppkt a zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 190/XXIV/93 z dnia 2 marca 1993 roku Rada Miejska w Woźnikach

 

 

                                                   u c h w a l a

 

 

 

1.     Zaakceptować do zbycia w drodze przetargu  nieruchomości stanowiące

własność Gminy Woźniki położone w Woźnikach oznaczone:

- k.m.2 ,obręb Woźniki ,działka nr 583/42 o powierzchni 0.0889 ha,

- k.m.2 ,obręb Woźniki, działka nr 584/42 o powierzchni 0.0895 ha,

- k.m.2, obręb Woźniki, działka nr 585/42 o powierzchni 0.0866 ha,

- k.m.2, obręb Woźniki, działka nr 586/42 o powierzchni 0.1017 ha

zapisane w KW CZ1L/00035605/6 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

 

2.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

3.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

Irena Matyl

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lipca 2011 14:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 747
13 lipca 2011 14:45 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_68.pdf] do dokumentu.
13 lipca 2011 14:44 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany