Zbycie/Sprzedaż

UCHWAŁA Nr 376/XXXVII/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.

UCHWAŁA Nr 376/XXXVII/2010

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 25 lutego 2010 r.

 

w sprawie: zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.

 

Na podstawie pkt 2 ppkt a zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż

trzy lata wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 190/XXIV/93

z dnia 2 marca 1993 roku Rada Miejska w Woźnikach

 

u c h w a l a

 

 

1. Zaakceptować do zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiące własność Gminy Woźniki położone w Babienicy oznaczone:

- k. m. 2 obręb Babienica, działka nr 199/15 o powierzchni 0.9900 ha zapisana

 w KW 22417 Sądu Rejonowego w Lublińcu,

- k.m. l obręb Babienica, działka nr 1143/196 o powierzchni 2.1120 ha

zapisana w KW 25590 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

 

 

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stefan Długaj

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 marca 2010 09:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 971
08 marca 2010 09:04 (Daria Nowaczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany