Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Ogłoszenia, Informacje zobacz archiwum »

OBWIESZCZENIE Nr GR.6220.3.53.2017 z dnia 9 lipca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku obory dla bydła opasowego o obsadzie 59 DJP w miejscowości Babienica przy ulicy Zielonej

OBWIESZCZENIE

 

Nr GR.6220.3.53.2017 z dnia 9 lipca 2018 r.

 

 

 

            Burmistrz Woźnik, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.),  podaje do publicznej wiadomości, iż:

 

1. W dniu 9 lipca 2018 r. została wydana decyzja nr GR.6220.3.52.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego  na budowie budynku obory dla bydła opasowego o obsadzie 59 DJP w miejscowości Babienica przy ulicy Zielonej.

 

2. Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte  w dniu 28.04.2017 r. na wniosek Inwestora.    

        

3. Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Woźnikach, ul. Rynek 11, w referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 12, w godzinach pon. 800-1600; wt.- czw. 730-1530, pt. 700-1500.

 

4. Obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Woźnikach, na sołeckiej tablicy ogłoszeń w miejscowości Babienica oraz na stronie internetowej www.bip.wozniki.pl .

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2018 13:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 62
10 lipca 2018 14:31 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie załącznika [obwieszczenie_nr_gr62203532017_z_dnia_9_lipca_2018_rv2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lipca 2018 14:31 Daria Nowaczyk - Biegisz - Usunięcie załącznika [obwieszczenie_nr_gr62203532017_z_dnia_9_lipca_2018_r.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lipca 2018 13:41 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie załącznika [obwieszczenie_nr_gr62203532017_z_dnia_9_lipca_2018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl