Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącego Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 15.05.2019 roku w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Woźnikach

Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia

OR.0002.6.2019 P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącego Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 15.05.2019 roku w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Woźnikach Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz....

czytaj więcej o P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącego Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 15.05.2019 roku w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Woźnikach »

Zakaz wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej !!!

Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia

Zakaz wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej!!! Urząd Miejski w Woźnikach przypomina, że że jest zakaz odprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej Art. 9 ust....

czytaj więcej o Zakaz wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej !!! »

OBWIESZCZENIE Nr NG.6220.5.26.2018 z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia

OBWIESZCZENIE Nr NG.6220.5.26.2018 z dnia 3 kwietnia 2019 r. Burmistrz Woźnik, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE Nr NG.6220.5.26.2018 z dnia 3 kwietnia 2019 r. »

Realizacja: IDcom.pl