Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącego Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 07.11.2018 roku w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Woźnikach

Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia

KR.0002.42.2018 P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącego Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 07.11.2018 roku w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Woźnikach Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz....

czytaj więcej o P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącego Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 07.11.2018 roku w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Woźnikach »

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GK.6733.13.2018 z dnia 6.11.2018 r.

Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia

Woźniki, dnia 06.11.2018r. GK.6733.13.2018 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U....

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GK.6733.13.2018 z dnia 6.11.2018 r. »

INFORMACJA W SPRAWIE TARYF ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WOŹNIKI

Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia

INFORMACJA W SPRAWIE TARYF ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WOŹNIKI Urząd Miejski informuje, że wprowadza się taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzone decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki...

czytaj więcej o INFORMACJA W SPRAWIE TARYF ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WOŹNIKI »

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - termin składania formularzy do dnia 31 grudnia 2018 r.

Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia

Urząd Miejski w Woźnikach pragnie podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy Woźniki, którzy zgłosili do gminnej ewidencji, występujący na ich nieruchomościach zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię....

czytaj więcej o Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - termin składania formularzy do dnia 31 grudnia 2018 r. »

Powszechna akcja deratyzacji na terenie Gminy Woźniki

Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia

Zgodnie z § 19 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Woźniki (uchwała nr 209/XXII/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 grudnia 2016 r. - Dz.Urz.Woj. Śląskiego z 2017 r., poz. 40) przeprowadza się powszechną akcję...

czytaj więcej o Powszechna akcja deratyzacji na terenie Gminy Woźniki »

Realizacja: IDcom.pl