Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Organizacja i finansowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego - protokół kontroli - 2005 rok

Kontrola przeprowadzona przez inspektora kontroli państwowej NIK z Delegatury w Katowicach w okresie od 19 września do 26 paździe

Prawidłowość klasyfikacji podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych w Programie ,,SAPARD w ramach projektu Nr 731-120005/02 - 2005 rok

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach, Ośrodek Zamiejscowy w Częstochowie.

Kontrola ogólna archiwum zakładowego USC Woźniki - protokół kontroli - 2005 rok

Kontrola przeprowadzona 28 lipca 2005 roku przez Archiwum Państwowe w Czę

Kontrola problemowa w zakresie państwowych rezerw mobilizacyjnych - 2005 rok

Kontrola przeprowadzona 18 maja 2005 roku przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Ocena realizacji zadań obrony cywilnej w Urzędzie Miejskim w Woźnikach - protokół kontroli - 2004 rok

Kontrola przeprowadzona 15 grudnia 2004 roku przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu.

Wybrane sprawy z dziedziny obronności Państwa - 2004 rok

Kontrola przeprowadzona 02 marca 2004 roku przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Zakres kontroli: Wybrane sprawy z dziedziny

Zatrzymaj banner przewijany