Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kontrola oczyszczalni ścieków - protokół kontroli - 2007 rok

Kontrola przeprowadzona przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Lublińcu w dniach 26.09.2007 r. i 05.10.2007 r.

Kontrola ogólna archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Woźnikach - protokół kontroli - 2007

Kontrola ogólna archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Woźnikach

Kontrola sanitarno- higieniczna przystanków PKS - protokoły kontroli - 2007 rok

Kontrola przeprowadzona w dniu 22.06.2007 roku przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno

Kontrola oczyszczalni ścieków w Woźnikach - protokół kontroli - 2006 rok

Kontrola przeprowadzona w dniach 10,11,13,14.04.2006 roku przez PIP, Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Kontrola doraźna gospodarki finansowej - protokół kontroli - 2006 rok

Kontrola doraźna przeprowadzona w dniach od 18 lipca do 26 lipca 2006 roku przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej - protokół kontroli - 2006 rok

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej przeprowadzona w dniach od 14 lutego do 23 marca 2006 roku przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Kontrola wydatkowania środków WFOŚiGW Katowice - protokół kontroli - 2006 rok

Kontrola przeprowadzona w dniu 07.02.2006 r. przez Starszego Inspektora Kontroli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zatrzymaj banner przewijany