Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Woźnikach - protokół kontroli - 2009 rok

Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Woźnikach

Kontrola gospodarki ściekowej oczyszczalni ścieków w Woźnikach i Psarach - 2009 rok

Kontrola gospodarki ściekowej oczyszczalni ścieków w Woźnikach i Psarach.

Kontrola stanu sanitarno - porządkowego oraz sanitarno- technicznego przystanku PKS - protokół kontroli - 2009 rok

Kontrola przeprowadzona w dniu 16.04.2009 roku przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu.

Kontrola wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w katowicach - protokół kontroli - 2009 rok

Kontrola przeprowadzona w dniach 16 i 17 lipca 2009 r przez Inspektora Kontroli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi

Kontrola problemowa z zakresu oceny prawidłowości przyjmowania wniosków stron i udzielania świadczeń opiekuńczych w formie zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego - protokół kontroli - 2009 rok

Kontrola problemowa z zakresu oceny prawidłowości przyjmowania wniosków stron i udzielania świadczeń opiekuńczych w formie zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego.

Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - protokół kontroli - 2008 rok

Kontrola przeprowadzona przez inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Od

Realizacja zadań Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Woźniki - protokół kontroli - 2008 rok

Kontrola przeprowadzona 30 lipca 2008 roku przez Inspektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu. Przedmiot kontroli: realizacja zadań obron

Kontrola wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - protokół kontroli - 2008 rok

Kontrola przeprowadzona w dniu 15 lutego 2008 r przez Inspektora Kontroli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zatrzymaj banner przewijany