Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Bieżąca kontrola stanu sanitarno - porządkowego oraz stanu sanitarno- technicznego przystanków autobusowych - protokół kontroli - 2012 rok

Kontrola przeprowadzona w dniu 02.08.2012 roku przez St. Instruktora Higieny, pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu. Zakres przedmiotowy kontroli: Bieżąca kontrola

Bieżąca kontrola stanu sanitarno - porządkowego oraz stanu sanitarno- technicznego przystanków autobusowych - protokół kontroli - 2011 rok

Kontrola przeprowadzona w dniu 02.08.2011 roku przez St. Instruktora Higieny Komunalnej i Środowiska, pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu. Zakres przedmiotow

Kontrola podatkowa z zakresu podatku od towarów i usług - protokół kontroli - 2011 rok

Kontrola podatkowa z zakresu podatku od towarów i usług Kontrola przeprowadzona przez pracowników Urzędu Skarbowego w Lublińcu w dniach 11 i 14 lutego 2011r.

Kontrola projektu pn. ,,Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w gminach ziemi lublinieckiej” - informacja pokontrolna - 2010

Kontrola projektu pn. ,,Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w gminach ziemi lublinieckiej” współfinansowany w ramach RPO-WSL 2007-2013

Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Woźnikach - protokół kontroli - 2010

Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Woźnikach Kontrola przeprowadzona przez pracownika Oddziału ds. archiwów zakładowych i przechowalnictwa Archiwum Państwowego w Częstochowie w dniu 17 listopada 2010 r.

Kontrola kompleksowa Miasta Woźniki - protokół kontroli - 2010 rok

Kontrola kompleksowa Miasta Woźniki przeprowadzona w okresie od dnia 18 sierpnia do dnia 24 września 2010 roku przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Zakres i tematyka kontroli:

Prawna ochrona pracy i bhp - protokół kontroli - 2010 rok

Kontrolę przeprowadził Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w dniu 15 czerwca 2010 r. Zakres i przedmiot kontroli: Ocena realizacji wymogów

Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy. Kontrola przeprowadzona przez PIP, Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach - protokół kontroli - 2010 rok

Kontrola przeprowadzona przez starszego inspektora pracy - PIP, Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w dniach 22, 23, 24 marca 2010 r.

Zatrzymaj banner przewijany