Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Bieżąca kontrola stanu sanitarno - porządkowego oraz sanitarno- technicznego przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie Gminy Woźniki - protokół kontroli - 2014 rok

Kontrola przeprowadzona w dniu 26.08.2014 roku przez St. Instruktora Higieny, pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu. Zakres przedmiotowy kontroli: Bieżąca kontrola

Kontrola problemowa w sprawie dokumentacji związanej z wywłaszczaniem nieruchomości - protokół kontroli - 2014

Kontrola przeprowadzona w dniu 1 kwietnia 2014 r. przez pracowników oddziału ds. archiwów zakładowych i przechowalnictwa Archiwum Państwowego w Częstochowie. Tematyka kontroli:

Kontrola kompleksowa Gminy Woźniki - protokół kontroli - 2014 rok

Kontrola kompleksowa Gminy Woźniki przeprowadzona w okresie od dnia 02 czerwca do dnia 11 lipca 2014 roku przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Zakres i tematyka kontroli:

Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - protokół kontroli - 2014 rok

Kontrola została przeprowadzona przez inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie w dniach od 07.01.2014 r. - 10.01.2014 r., 14.01.2014 r. - 15.01.2014 r., 31.01.2014 r.

Kontrola wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – protokół kontroli - 2013 rok

Kontrola przeprowadzona w dniu 04.09.2013 roku przez Specjalistę WFOŚiGW w Katowicach Przedmiot kontroli: - Umowa pożyczki nr 72/2013/350/OA/oe/P z dnia 13.06.2013 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 240

Kontrola ogólna archiwum zakładowego - Postępowanie z dokumentacją w Urzędzie Stanu Cywilnego w Woźnikach - protokoły kontroli - 2013

Kontrola przeprowadzona przez starszego archiwistę Oddziału ds. archiwów zakładowych i przechowalnictwa Archiwum Państwowego w Częstochowie w dniu 17 maja 2013 r.

Bieżąca kontrola stanu sanitarno - porządkowego oraz stanu sanitarno- technicznego przystanków autobusowych - protokół kontroli - 2013 rok

Kontrola przeprowadzona w dniu 28.08.2013 roku przez St. Instruktora Higieny, pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu. Zakres przedmiotowy kontroli: Bieżąca kontrola

Kontrola problemowa w zakresie sposobu prowadzenia rejestru wyborców, jego aktualizacja i udostępnianie - sprawozdanie z kontroli problemowej - 2013 rok

Kontrola przeprowadzona w dniu 28 stycznia 2013 roku przez Pracownika Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie

Kontrola wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – protokół kontroli - 2012 rok

Kontrola przeprowadzona w dniu 29.10.2012 roku przez Specjalistę WFOŚiGW w Katowicach Przedmiot kontroli: - Umowa pożyczki nr 302/2011/350/OW/ot/P z dnia 08.11.2011 r. w spra

Kontrola oczyszczalni ścieków w Woźnikach – protokół kontroli - 2012 rok

Kontrola przeprowadzona w dniach 05.06. – 18.06.2012 roku przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Cel kontroli: - Ograniczenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i ziemi

Zatrzymaj banner przewijany