Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - protokół kontroli - 2019 rok

Kontrola została przeprowadzona przez inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie w dniach: 29 kwietnia 2019 r. - 30 kwietnia 2019 r., 2 maja 2019 r., 6 maja 2019 r. - 8 maja 2019 r., 24 maja 2019 r.

Kontrola wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – protokół kontroli - 2019 rok

Kontrola przeprowadzona w dniu 04.07.2019 roku przez Inspektora oraz Specjalistę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Przedmiot kontroli: - Umowa pożyczki nr 140/2018/350/OW/ot-s

Bieżąca kontrola stanu sanitarno-porządkowego oraz stanu sanitarno - technicznego przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie Gminy Woźniki - protokół kontroli - 2019 rok

Kontrola przeprowadzona w dniu 16.04.2019 roku przez Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu. Zakres przedmiotowy kontroli: Bieżąca kontrola stanu sanitarno-porządkow

Kontrola problemowa w zakresie sposobu prowadzenia stałego rejestru wyborców, jego aktualizacja i udostępnianie - protokół kontroli - 2019 rok

Kontrola przeprowadzona dnia 14.02.2019 roku przez Pracowników Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie

Kontrola wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – protokół kontroli - 2018 rok

Kontrola przeprowadzona w dniu 18.09.2018 roku przez Inspektora w Zespole Kontroli i Umorzeń oraz Specjalistę w Zespole Kontroli i Umorzeń Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Przedmiot kontroli:

Bieżąca kontrola stanu sanitarno-porządkowego przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie Gminy Woźniki - protokół kontroli - 2018 rok

Kontrola przeprowadzona w dniu 20.04.2018 roku przez Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu. Zakres przedmiotowy kontroli: Bieżąca kontrola stanu sanitarno-porządkow

Zatrzymaj banner przewijany