Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kontrola kompleksowa Gminy Woźniki - Regionalna Izba Obrachunkowa - protokół kontroli - 2018 rok

Kontrola kompleksowa Gminy Woźniki przeprowadzona w okresie od dnia 08 maja do dnia 22 czerwca 2018 roku przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Zakres i tematyka kontroli:

Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy – Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach oddział w Częstochowie - protokół kontroli - 2018 rok

Kontrola przeprowadzona przez starszego inspektora pracy – Specjalistę działającego w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w dniach 29.06, 4,5.07.2018 r.

Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - protokół kontroli - 2017

Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przeprowadzona dnia 27 listopada 2017 r. przez Kierownika oddziału Archiwum Państwowego w Częstochowie

Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - protokół kontroli - 2017

Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przeprowadzona dnia 27 listopada 2017 r. przez Kierownika oddziału Archiwum Państwowego w Częstochowie.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Woźnikach - protokół ustaleń - 2017 rok

Kontrola została przeprowadzona przez Kierownika sekcji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w dniu 20.09.2017 r.

Zatrzymaj banner przewijany