Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kontrola - ocena ogólnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na oczyszczalniach ścieków będących własnością Gminy Woźniki - protokół kontroli - 2015 rok

Kontrola przeprowadzona w dniu 18.09.2015 roku przez Kierownika Sekcji HP, pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu. Przedmiot kontroli: - Kontrola - o

Kontrola sprawdzająca zasadność interwencji dot. występowania szczurów na posesjach ul. Solarnia i Tarnogórska w Woźnikach - protokół kontroli - 2015 rok

Kontrola przeprowadzona w dniu 26.08.2015 roku przez młodszego asystenta, pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu. Przedmiot kontroli: - Kontrola sprawdzaj

Kontrola wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – protokół kontroli - 2015 rok

Kontrola przeprowadzona w dniu 08.06.2015 roku przez Starszego Inspektora Kontroli WFOŚiGW w Katowicach Przedmiot kontroli: - Realizacja umowy pożyczki nr 216/2013/350/OW/ot/st/P z dnia 14.10.2013 r. w sprawie przyznania środkó

Kontrola wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – protokół kontroli - 2015 rok

Kontrola przeprowadzona w dniu 26.05.2015 roku przez Specjalistę WFOŚiGW w Katowicach Przedmiot kontroli: - Umowa pożyczki nr 263/2013/350/OW/ok/P z dnia 14.10.2013 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości&nb

Kontrola oczyszczalni ścieków w Psarach – protokół kontroli - 2015 rok

Kontrola przeprowadzona w dniach 09.03. – 27.03.2015 roku przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Cel kontroli: - Kontrola gospodarki osadami ściekowymi, obejmująca wytwarzanie, wykorzystywanie, unieszkodli

Kontrola oczyszczalni ścieków w Woźnikach – protokół kontroli - 2015 rok

Kontrola przeprowadzona w dniach 09.03. – 27.03.2015 roku przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Cel kontroli: - Kontrola gospodarki osadami ściekowymi, obejmująca wytwarzanie, wykorzystywanie, unieszkodli

Zatrzymaj banner przewijany