Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Bieżąca kontrola stanu sanitarno - porządkowego oraz sanitarno- technicznego przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie Gminy Woźniki - protokół kontroli - 2014 rok

Kontrola przeprowadzona w dniu 26.08.2014 roku przez St. Instruktora Higieny, pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu. Zakres przedmiotowy kontroli: Bieżąca kontrola

Kontrola problemowa w sprawie dokumentacji związanej z wywłaszczaniem nieruchomości - protokół kontroli - 2014

Kontrola przeprowadzona w dniu 1 kwietnia 2014 r. przez pracowników oddziału ds. archiwów zakładowych i przechowalnictwa Archiwum Państwowego w Częstochowie. Tematyka kontroli:

Kontrola kompleksowa Gminy Woźniki - protokół kontroli - 2014 rok

Kontrola kompleksowa Gminy Woźniki przeprowadzona w okresie od dnia 02 czerwca do dnia 11 lipca 2014 roku przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Zakres i tematyka kontroli:

Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - protokół kontroli - 2014 rok

Kontrola została przeprowadzona przez inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie w dniach od 07.01.2014 r. - 10.01.2014 r., 14.01.2014 r. - 15.01.2014 r., 31.01.2014 r.

Zatrzymaj banner przewijany