Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kontrola wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – protokół kontroli - 2013 rok

Kontrola przeprowadzona w dniu 04.09.2013 roku przez Specjalistę WFOŚiGW w Katowicach Przedmiot kontroli: - Umowa pożyczki nr 72/2013/350/OA/oe/P z dnia 13.06.2013 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 240

Kontrola ogólna archiwum zakładowego - Postępowanie z dokumentacją w Urzędzie Stanu Cywilnego w Woźnikach - protokoły kontroli - 2013

Kontrola przeprowadzona przez starszego archiwistę Oddziału ds. archiwów zakładowych i przechowalnictwa Archiwum Państwowego w Częstochowie w dniu 17 maja 2013 r.

Bieżąca kontrola stanu sanitarno - porządkowego oraz stanu sanitarno- technicznego przystanków autobusowych - protokół kontroli - 2013 rok

Kontrola przeprowadzona w dniu 28.08.2013 roku przez St. Instruktora Higieny, pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu. Zakres przedmiotowy kontroli: Bieżąca kontrola

Kontrola problemowa w zakresie sposobu prowadzenia rejestru wyborców, jego aktualizacja i udostępnianie - sprawozdanie z kontroli problemowej - 2013 rok

Kontrola przeprowadzona w dniu 28 stycznia 2013 roku przez Pracownika Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie

Zatrzymaj banner przewijany